Velkommen til

IRIS-100

Laboratorieudstyr til aflæsning af
HÆMNINGSZONER og
automatisk registrering af data

Udviklet i Danmark

Resistensmåling – hvad og hvorfor ?

PRO Devices A/S kan hjælpe med at forbedre behandling af infektionssygdomme og dermed hjælpe med at redde menneskeliv ved at

  • optimere og strømline den manuelle rutine arbejdsgang med resistensmåling (Antimicrobial Susceptibility Testing – AST) ved brug af moderne teknologi
  • sikre at vigtige data automatisk gemmes og er sporbar, når det er nødvendigt
  • hjælpe laboratoriepersonalet med at overholde EUCAST guidelines

Antimikrobiel/Antibiotika Resistens (AMR) vokser på verdensplan og WHO har deklareret at AMR er en af top-10 globale sundheds-trusler, som menneskeheden står over for. AMR sker alle steder i verdenen, og kompromittere vores evne til at behandling smitsomme sygdomme, ligesom andre fremskridt inden for sundhed og medicin undermineres.

Misbrug og overforbrug af antibiotika, inklusiv den udbredte vane med brug af bredspektret antibiotika, er hovedårsagerne i udviklingen af medicin-resistente patogener. Uden effektive antibiotika vil der være en øget risiko ved behandling af infektioner, herunder ved større operationer og kemoterapi.

World Health Assembly i 2015 godkendte en global aktionsplan for at takle AMR, inkl. antibiotika resistens, den mest vigtige trends i medicin resistens.

Den globale aktionsplan har fem strategiske mål:

  • at forbedre opmærksomhed og forståelse af antimikrobiel resistans;
  • at styrke viden gennem overvågning og forskning;
  • at reducere forekomst af infektioner;
  • at optimere brug af antimikrobiel medicin; og
  • udvikle de økonomiske argumenter for bæredygtige investeringer, der tager hensyn til behovene i alle lande, og øge investeringerne i nye lægemidler, diagnostiske værktøjer, vacciner og andre interventioner

En hurtig og effektiv antibiotikabehandling kan være afgørende for patienter med bakterielle infektioner, som kan være livstruende. Derudover kan antibiotika resistens forlænge en behandling af normal nemme infektioner, da man skal skifte til en anden antibiotika eller en kombination af antibiotika.

Ved at tilbyde tidlig behandling med specifikke antibiotika kan behandlingstiden reduceres og resistensudvikling forebygges. En AST af infektionen med antibiotika disk (diffusion test) og måling af hæmningszoner giver sundhedspersonale mulighed for at finde den rette antibiotikabehandling.

IRIS-100 er udviklet til at give sundhedspersonale et værktøj som kan løfte kvaliteten af AST-test og samtidig gøre overgangen til f.eks. EUCAST kvalitetsstandarder meget lettere for personalet. Produktet er udviklet i tæt samarbejde med klinisk mikrobiologiske laboratorier i både Danmark og Sverige. Under udviklingsprocessen har vi været i tæt dialog med personer fra EUCAST og fra WHO.

IRIS-100 aflæser størrelse på alle hæmnings-zonerne, som opstår rundt om antibiotika-disks i bakterieprøver (disc diffusion test), samtidigt identificeres de enkelte antibiotika-disks, og der sikres dokumentation og fuld sporbarhed ved foto-dokumentation.

Læs mere om fordelene ved IRIS-100 på vores hjemmeside.

Øget kvalitetssikring

IRIS-100 sikrer standardiseret måleforhold og øger kvaliteten ved at måle alle zoner, som er en forudsætning for diverse kvalitets-certificeringer, f.eks. EUCAST guidelines.

Sporbar dokumentation

IRIS-100 måler alle hæmningszoner og gemmer resultater og fotos og dermed sikres fuld sporbarhed og sikkerhed for patienter.

documentation
img_0046_1

Forbedret ergonomi

Mange laboranter oplever arbejdsrelaterede problemer med arme og skuldre når hæmningszoner på AST-plader aflæses manuelt med lineal eller skydelærer. IRIS-100 forbedrer ergonomien i det daglige arbejde.

Effektivisering

Alle hæmningszoner registreres og beregnes på få sekunder af IRIS-100 som dermed hjælper til at effektivisere og kvalitetsløfte daglige rutiner i laboratoriet.

efficiency_web