Sporbar dokumentation

Data-sporbarhed giver bedre patientsikkerhed. IRIS-100 registrerer og måler alle hæmningszoner på få sekunder og gemmer fotodokumentation samt resultat af beregninger automatisk.

Du kan dermed altid evaluere en tidligere analyse og patientens resultater er tilgængelige for vurdering til en hver tid, og man opnår fuld sporbarhed. Man kan indlæse arkiverede fotos og analysere zonerne igen senere hen, hvis det er nødvendigt.

Alle resultater kan overføres til jeres egne laboratorie systemer (LIS systemer). IRIS-100 kan scanne stregkoder på agarpladerne som bruges til patient identifikation ved overførsel til hospitalernes LIS system. Hermed undgås eventuelle fejl-indtastninger ved manuelle målinger.

Forbedringer i sporbarhed og dokumentation:

  • øget validitet af og tryghed til resultaterne
  • understøtter trend mod øget automatisering og øgede krav til dokumentation
  • minimere risikoen for fejl i manuelt indtastede resultater