IRIS-100 FAQ

Ofte stillede spørgsmål omkring
Laboratorieudstyr til aflæsning af
HÆMNINGSZONER og
automatisk registrering af data

Hvor meget fylder IRIS-100?

IRIS-100 er 18 x 18 x 21 cm og vejer 4 kg.

Hvor sikker er målingerne med IRIS-100 sammenlignet med manuelle målinger?

IRIS-100 er testet og valideret i samarbejde med Hvidovre Hospital.

Hæmningszoner for henholdsvis gram-positive og gram-negative bakterier blev målt ved IRIS-100 og ved manuel aflæsning. Resultaterne blev sammenlignet og den gennemsnitlige overensstemmelse mellem de to metoder beregnet. Resultaterne indikerer at IRIS-100 kan være med til at standardisere aflæsning af hæmningszoner med en gennemsnitlig overensstemmelse mellem de to metoder på 99 % for gram-positive bakterier og 96 % for gram-negative bakterier.

Identifikation af antibiotika disks sker med 99% sikkerhed.

Flere testresultater er på vej.

Kan man bruge firkantede petriskåle?

IRIS-100 kan håndtere både runde og firkantede petriskåle

Hvor hurtigt laver IRIS-100 en måling?

Det tager IRIS-100 ca. 3 sekunder at identificere disks og måle hæmningszonerne.

Hvad er Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) og hvorfor er det vigtigt?

Antibiotisk følsomhedstest (AST) er måling af bakteriers modtagelighed over for antibiotika. Det bruges, fordi bakterier kan have resistens over for nogle antibiotika.

Den rette antibiotikabehandling til bakterielle infektioner kan være afgørende for patienten. Visse infektioner er livstruende og kræver hurtig behandling med den rette antibiotika i optimale mængder.

Ved at tilbyde tidlig behandling med specifikke antibiotika øges patientsikkerheden, resistensudvikling forebygges og udgifter i sundhedsvæsenet reduceres.

Hvad er Antimikrobiel Resistens (AMR)?

Antimikrobiel Resistens (AMR) udvikles, når bakterier, svampe eller vira udsættes for antibiotika, antimykotika eller antivirale midler. Som et resultat bliver antimikrobielle stoffer ineffektive, og infektioner kan fortsætte. Derudover kan medicinske indgreb, herunder kirurgi, kemoterapi og stamcellebehandling, blive umulige.

Desuden kan antibiotikaresistens forlænge behandlingen af normalt let behandlede infektioner, da man har brug for at skifte til et andet antibiotikum eller en kombination, når ordinationen ikke fungerer. Risikoen for udvikling af antibiotikaresistens øges på grund af denne procedure såvel som den udbredte vane med at bruge bredspektret antibiotika.

Er IRIS-100 fuldautomatisk?

IRIS-100 vil automatisk registrere og identificere antibiotika disks og måler hæmningszoner, men det er laborantens ansvar at checke resultaterne, som kan justeres manuelt, hvis det er nødvendigt.