Velkommen til IRIS-100 

Laboratorieudstyr til aflæsning af
HÆMNINGSZONER og
automatisk registrering af data

Udviklet i Danmark

Historie

PRO Devices A/S har en vision om at gøre hverdagen nemmere for personalet på mikrobiologiske laboratorier. Vi tilfører værdi til laboratorier ved at optimere manuelle arbejdsgange, med automatiseret resistensmåling, som er en tidskrævende og rutinepræget opgave.

PRO Devices blev stiftet i 2014 med ekspertise inden for produktion af antibiotikatabletter, visionsteknologi og mekanik. I dag ledes PRO Devices af Charlotte, som har en Ph.D. i måleteknik.

IRIS-100 er en nyskabelse indenfor laboratorie teknik, hvor vi standardiserer og effektiviserer arbejdsprocesser samt højner kvalitet og sikkerhed omkring patienternes prøveresultater. Produktet er udviklet i tæt samarbejde med klinisk mikrobiologiske laboratorier i både Danmark og Sverige. Under udviklingsprocessen har vi været i dialog med personer fra EUCAST og fra WHO.

IRIS-100 aflæser størrelse på alle hæmnings-zonerne, som opstår rundt om antibiotika-disks i bakterieprøver (disc diffusion test), samtidigt identificeres de enkelte antibiotika-disks, og der sikres dokumentation og fuld sporbarhed ved foto-dokumentation.

Vi har i 2020 indleveret 2 patenter på hhv. tekst genkendelse af antibiotika-disks og diameter-bestemmelse af hæmnings-zoner.

Samarbejdspartnere

PRO Devices A/S samarbejder med flere eksperter inden for vision teknologi (billedanalyse), kamerateknik, programmering, mekanik og konstruktion.

JLI Vision er vores partner omkring billedanalyse.

Medarbejdere

Direktør

Charlotte Enghave Fruergaard

Charlotte er uddannet Civilingeniør med Maskinretning og har en Ph.D. grad i Måleteknik, samt en lang karriere som konsulent indenfor medicinalbranchen.

Mail: cef@pro-devices.com | Tlf.: +45 61 46 23 22