Forbedret ergonomi 

Mange laboranter oplever arbejdsrelaterede problemer med arme og skuldre når hæmningszoner på AST-plader aflæses manuelt med lineal eller skydelærer. IRIS-100 er udviklet som et alternativ til det rutineprægede manuelle aflæsningsarbejde og forbedrer ergonomien i det daglige arbejde.

Når mange analyser skal gennemføres hver eneste dag, vil IRIS-100 kunne sikre en ergonomisk skånsom arbejdsgang og høj kvalitetsstandard samtidig med en optimering af omkostning per analyse hvilket har betydning for økonomien i laboratorierne.

Ved manuelle målinger belastes både arme og skuldre, samt ikke mindst øjne og spændinger i hovedet. Ved længere tids målinger falder koncentrationen og risikoen for fejl opstår.

User interface til IRIS-100 er udviklet så der kan benyttes mus eller genvejstaster på tasturet, en touch screen kan benyttes hvis det ønskes.